کلیپ نحوه عملکرد کمپرسور پیستونی

  • ۰
کمپرسور پیستونی

کلیپ نحوه عملکرد کمپرسور پیستونی

کمپرسورهای رفت و برگشتی به طور گسترده ای به خاطر داشتن مزایای زیاد در سیستم های پنیوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. ا

این کمپرسورها با اندازه های متنوع دارای نسبت تراکم خوب ، راندمان بالا، کمترین هزینه نسبت به کارکرد، ظرفیت هوادهی بالا، می باشد. این کمپرسورها معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند:

۱کمپرسورهای پیستونی تک سیلندر معمولاً تا ۱۰ بار فشار تولید می کنند.

۲-کمپرسورهای دو سیلندر معمولاً تا ۷۰ بار فشار تولید می کنند.

۳-کمپرسورهای دو سیلندر به بالا در بعضی از انواع تا ۷۰۰ بار فشار تولید می کنند. طرز کار این کمپرسورها بدین صورت است که با گردش میل لنگ یا محور اصلی کمپرسور پیستون کمپرسور حرکت رفت و برگشتی می یابد. در حرکت به سمت پایین سوپاپ یا جک ولو ورودی هوا باز است و سوپاپ خروجی هوابسته است و حرکت پیستون به سمت پایین هوا را به داخل محفظه کمپرسور می کشد. مادامیکه پیستون به سمت بالا حرکت می کند سوپاپ ورودی هوا بسته شده و سوپاپ خروجی هوا باز می شود و هوای محبوس در محظفه با فشار پیستون که به سمت بالا حرکت می کند فشرده و از سوپاپ خروجی خارج می گردد.

با تکرار این عمل یعنی حرکت بالا و پایین یا به عبارتی رفت و برگشت پیستون و باز و بسته شدن سوپاپهای ورودی و خروجی هوا عمل متراکم کردن هوا صورت می پذیرد.