فیلم بررسی کلی یک چیلر هواخنک شرکت کریر

  • ۰
نصب اسپیلت و توضیح سیکل تبرید

فیلم بررسی کلی یک چیلر هواخنک شرکت کریر

فیلم زیر نویس بررسی اجمالی یک چیلر هواخنک شرکت کریر توسط یکی از متخصصین این شرکت ترجمه:محسن میرزایی

چیلر (به انگلیسی: Chiller) دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می‌زداید.

این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌هااستفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد.

به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی‌های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود.

نگرانی‌هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد.

این نگرانی‌ها شامل، کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب‌پذیری‌های محیطی است.