فیلم آموزشی نحوه نصب پمپ درین

  • ۰

فیلم آموزشی نحوه نصب پمپ درین

آموزش نحوه نصب پمپ درین

می دانیم که مایعات دارای شکل ثابتی نیستند به همین دلیل برای جابجایی آن ها از روش اختلاف فشار استفاده می شود تا بتوان آن ها را انتقال داد.که برای این کار از پمپ ها استفاده می شود.عملیاتی که برای ایجاد اختلاف فشار و جابجایی مایعات مورد استفاده می شود را پمپاو گویند.

در جاهایی که درین اسپیلت دارای شیب منفی می باشد پمپ درین یکی از ابزار های بسیار کارامد می باشد.