نحوه تعویض خازن در یونیت خارجی دستگاه های تهویه مطبوع

  • ۱

نحوه تعویض خازن در یونیت خارجی دستگاه های تهویه مطبوع

موتور تک فاز با راه انداز خازنی

موتور با راه انداز خازنی به موتوری اطلاق میشود که در مدت زمان راه اندازی از سیم پیچی راه انداز و خازن استفاده میشود . این موتور برای کار خود از میدان گردان استفاده میکند . برای مواردی که نیاز به گشتاور راه اندازی و گشتاور کار زیاد میباشد، استفاده میگردد . عموماً این موتورها از قدرت  اسب بخار به بالا استفاده میشود.خازن در کولرگازی

با استفاده از خازن مناسب و طراحی مناسب سیم پیچی میتوان گشتاور  راه اندازی را به ۳٫۵ تا ۴٫۵ برابر گشتاور نامی رساند. خازنهای مورد استفاده در این گونه موتورها معمولاً از نوع الکترو لیتی میباشد و ظرفیت آنها نسبت  به خازنهای روغنی بالا است .

موتور های راه انداز خازنی مجهز به رله ی مغناطیسی یا کلید گریز از مرکز به منظور خارج کردن سیم پیچ کمکی و خازن راه انداز از مدار در حدود ۷۵% دور نامی میباشند.

کاربرد:این موتورها بلحاظ داشتن گشتاور راه اندازی زیاد ، کاربردهای وسیعی دارند ازجمله برای تغذیه پمپ ، کمپرسور ها ، سردخانه ها ، تهویه مطبوع ، دستگاههای چند کاره نجاری، ماشینهای لباسشویی بزرگ و به طور کلی جاهایی که موتور تکفاز تحت بار گشتاور راه اندازی زیاد داشته باشد استفاده میگردد.

کاربرد موتورهای با راه انداز خازنی
موتورهای با راه اندازی خازنی از موتورهای فاز شکسته گرانترند و در کاربردهایی به کار می رود که گشتاور راه اندازی بزرگ کاملا ضروری است. نمونه هایی از کاربردهای این موتورها عبارتند از : کمپرسورها , پمپ ها, تهویه های مطبوع ودیگر تجهیزاتی که باید زیر بار راه اندازی شوند